Φ.Ω.Π.ΔΩ.--TIMBRADO ESPAÑOL EL GRAN TENOR--Η ΦΙΛΟΖΩΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ -->>

Translate

Search Box (αναζήτηση)

Φίλοι ωδικών πτηνών Δωδεκανήσου

Κωδικοποίηση ΕΟΟ


Προκειμένου να μπορούν οι φίλοι εκτροφείς να αναγνωρίζουν τα δακτυλίδια της ΕΟΟ, παρακάτω φαίνεται η κωδικοποίηση που υπάρχει στα δακτυλίδια για το έτος 2010 με το χρωματισμό τους.ΕΟΟ = Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία
Α = Κωδικός συλλόγου ΕΟΟ
112 = Αριθμός εκτροφέα στο σύλλογό του
Ε = Διαμέτρημα δακτυλιδιού
10 = Ετος γέννησης πουλιού 2010
999 = Αύξοντας αριθμός πουλιού

Παρακάτω φαίνονται οι κωδικοί των συλλόγων
S=Αττικός Σύλλογος Καναρινιών Εμφάνισης με έδρα την Αθήνα
E=Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης με έδρα την Αθήνα
H=Ελληνικός Όμιλος Καναρινιών Harzer με έδρα την Αθήνα
L=Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων με έδρα τη Λάρισα
P=Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο
A=Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
G=Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών με έδρα την Αθήνα
T=Σύλλογος Καναρινοφίλων Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη
K=Σύλλογος Φίλων Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης με έδρα την Κατερίνη
V=Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη 1η έκδοση της λίστας διαμετρημάτων της ΕΟΟ. Η συγκεκριμένη λίστα συνεχώς ενημερώνεται και προστίθενται νέα δεδομένα.

http://www.fogr.gr/results/EOO-Bands-2009-v_1_0.pdf

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πίνακα διαμετρημάτων της ΕΟΟ.

http://www.fogr.gr/results/EOO-Bands-type-list.pdf

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πίνακα διαμετρημάτων της ΕΟΟ για τις διασταυρώσεις πουλιών και τη παραγωγή Υβριδίων.

http://www.fogr.gr/results/EOO-birds-crossing-hybrids.pdf


Προκειμένου να μπορούν οι φίλοι εκτροφείς να αναγνωρίζουν τα δακτυλίδια της ΕΟΟ, παρακάτω φαίνεται η κωδικοποίηση που υπάρχει στα δακτυλίδια για το έτος 2010 με το χρωματισμό τους.ΕΟΟ = Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία
Α = Κωδικός συλλόγου ΕΟΟ
112 = Αριθμός εκτροφέα στο σύλλογό του
Ε = Διαμέτρημα δακτυλιδιού
10 = Ετος γέννησης πουλιού 2010
999 = Αύξοντας αριθμός πουλιού

Παρακάτω φαίνονται οι κωδικοί των συλλόγων
S=Αττικός Σύλλογος Καναρινιών Εμφάνισης με έδρα την Αθήνα
E=Ελληνική Λέσχη Καναρινιών Εμφάνισης με έδρα την Αθήνα
H=Ελληνικός Όμιλος Καναρινιών Harzer με έδρα την Αθήνα
L=Λαρισαϊκός Σύλλογος Καναρινοφίλων με έδρα τη Λάρισα
P=Λέσχη Φίλων Καναρινιών Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο
A=Παγκρήτιος Όμιλος Καναρινοφίλων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
G=Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών με έδρα την Αθήνα
T=Σύλλογος Καναρινοφίλων Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη
K=Σύλλογος Φίλων Πτηνών Συντροφιάς Κατερίνης με έδρα την Κατερίνη
V=Σύλλογος Φίλων Ωδικών Πτηνών Ημαθίας με έδρα τη Βέροια.

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη 1η έκδοση της λίστας διαμετρημάτων της ΕΟΟ. Η συγκεκριμένη λίστα συνεχώς ενημερώνεται και προστίθενται νέα δεδομένα.

http://www.fogr.gr/results/EOO-Bands-2009-v_1_0.pdf

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πίνακα διαμετρημάτων της ΕΟΟ.

http://www.fogr.gr/results/EOO-Bands-type-list.pdf

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πίνακα διαμετρημάτων της ΕΟΟ για τις διασταυρώσεις πουλιών και τη παραγωγή Υβριδίων.

http://www.fogr.gr/results/EOO-birds-crossing-hybrids.pdf